Versionatge de WCF (I)

El canvi de propietats d’un contracte, des afegir una propietat o treure-la a quelcom més comú com afegir més elements a un enum pot implicar el trencament de contractes.

Per aquest motiu és fa important tenir un versionatge dels [DataContracts] així com també de les funcions en si.

Treballant amb WCF hi ha un element que ens facilitarà força la posibilitat de múltiples versions d’un contracte treballant en un mateix servei: els namespace. Per aquesta raó, aïllar les versions en namespaces diferents ens afegirà possibilitat de treballar en diferents versions sense necessitat de canvis traumàtics que impliquin renovar referències en múltiples projectes de cop.

<%@ ServiceHost Language="C#" Debug="true" Service="Agrifood.CloudFI.Service.v1.FormulaIntegrationCloudService" CodeBehind="ServiceCloudFI.svc.cs" %>

Referències:

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff384251.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms731060(v=vs.110).aspx
http://devproconnections.com/development/versioning-wcf-services-part-i